30 الی 150 سانتی متر

آرتاسان پلاست عکس فیلم پشت چسب دار 5
شرکت آرتا سان پلاست در پیش بینی طرح توسعه موفق به تولید فیلم پشت چسبدار مطابق با استانداردهای جها...
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
خانه