25 الی 27 میکرون

آرتاسان پلاست عکس فیلم استرچ علوفه 3
فیلم استرچ تولیدی جهت بسته بندی علوفه در عرض های 25 ، 50 و 75 سانتیمتر و طول 1500 متر در ضخامت ها...
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
خانه