10 الی 14 میکرون

آرتاسان پلاست عکس فیلم استرچ مبلی 3
این نوع فیلم از ضخامت 10 الی 14 میکرون و از عرض 30 الی 50 سانتی متر قابل تولید بوده و به لحاظ است...
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
خانه