فیلم استرچ صنعتی

آرتاسان پلاست عکس فیلم استرچ پاور 3
این نوع فیلم استرچ به دلیل استفاده از مواد اولیه خاص جهت تولید از مزایای بیشتری برخوردار بوده و ب...
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
آرتاسان پلاست عکس فیلم استرچ دستی 4
این نوع فیلم استرچ به دلیل استفاده به صورت دستی توسط وسیله ای به نام هندرپ ( hand wrap ) استفاده ...
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
آرتاسان پلاست عکس فیلم استرچ ماشینی 1
سریع ترین و راحترین روش بسته بندی و پالت پیچ کردن محصول استفاده از فیلم استرچ ماشینی بوده و به عل...
جهت استعلام قیمت تماس بگیرید
خانه